MUA DỰ ĐOÁN BẠCH THỦ ĐỀ VÍP

 ♐ CHỐT SỐ BẠCH THỦ ĐỀ, PHÍ: 400.000 Đ

♐ Kết quả soi cầu BẠCH THỦ ĐỀ, cam kết luôn từ 90% – 99%, phù hợp với các bạn đánh lớn.

THỐNG KÊ CẦU DÀN ĐỀ MIỀN BẮC

Ngày chốt BẠCH THỦ ĐỀ Kết quả
NẠP NHẬN SỐ ♐♐♐
27/06/2017 03 ĂN ĐỀ 03
26/06/2017 32 TRƯỢT
25/06/2017 05 TRƯỢT
24/06/2017 03 TRƯỢT
23/06/2017 19 TRƯỢT
22/06/2017 66 TRƯỢT
21/06/2017 23 TRƯỢT
20/06/2017 99 TRƯỢT
19/06/2017 24 ĂN ĐỀ 24
18/06/2017 86 TRƯỢT
17/06/2017 09 TRƯỢT
16/06/2017 24 TRƯỢT
15/06/2017 35 TRƯỢT
14/06/2017 15 TRƯỢT
13/06/2017 27 TRƯỢT
12/06/2017 18 TRƯỢT
11/06/2017 21 ĂN ĐỀ 21
10/06/2017 50 TRƯỢT
09/06/2017 14 TRƯỢT
08/06/2017 67 TRƯỢT
07/06/2017 85 TRƯỢT
06/06/2017 84 TRƯỢT
05/06/2017 57 TRƯỢT
04/06/2017 02 TRƯỢT
03/06/2017 46 ĂN ĐỀ 46
02/06/2017 07 TRƯỢT
01/06/2017 07 TRƯỢT
31/05/2017 84 TRƯỢT
30/05/2017 04 TRƯỢT
29/05/2017 40 TRƯỢT
28/05/2017 64 TRƯỢT
27/05/2017 55 ĂN ĐỀ 55
26/05/2017 23 TRƯỢT
25/05/2017 12 TRƯỢT
24/05/2017 70 TRƯỢT
23/05/2017 82 TRƯỢT
22/05/2017 52 ĂN ĐỀ 52
21/05/2017 74 TRƯỢT
20/05/2017 50 TRƯỢT
19/05/2017 33 TRƯỢT
18/05/2017 47 TRƯỢT
17/05/2017 67 TRƯỢT
16/05/2017 94 ĂN ĐỀ 94
15/05/2017 95 TRƯỢT
14/05/2017 41 TRƯỢT
13/05/2017 83 TRƯỢT
12/05/2017 43 TRƯỢT
11/05/2017 91 TRƯỢT
10/05/2017 99 TRƯỢT
09/05/2017 76 ĂN ĐỀ 76
08/05/2017 75 TRƯỢT
07/05/2017 99 TRƯỢT
06/05/2017 49 TRƯỢT
05/05/2017 97 TRƯỢT
04/05/2017 58 TRƯỢT
03/05/2017 60 TRƯỢT
02/05/2017 95 TRƯỢT
01/05/2017 65 ĂN ĐỀ 65
30/04/2017 01 TRƯỢT
29/04/2017 23 TRƯỢT
28/04/2017 40 TRƯỢT
27/04/2017 64 TRƯỢT
26/04/2017 85 TRƯỢT